Bedrijfsfilosofie

De excellente kwaliteit van het Polskampproduct bereiken we door de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij inkoop, transport, verwerking en opslag. Hygiëne en kwaliteit zijn dan ook sleutelwoorden in de Polskampfilosofie. 

Naast de kwaliteit van het product stellen wij de wensen van onze klant centraal; Polskamp schakelt probleemloos over van zeer grote naar zeer kleine ranges. Vetgehalte en overige productkenmerken waaronder eiwitgehalte en calciumpercentage stemmen we moeiteloos af op de wensen van onze afnemers. Desgewenst produceert Polskamp Halal gecertificeerde producten. 

Dankzij continue investeringen wordt het productieproces verder geoptimaliseerd en verbeterd. Daarnaast wordt er gewerkt aan verduurzaming en energiebesparingen, bijvoorbeeld door middel van het hergebruiken van restwarmte.